Informatie

Historie

Het Christelijk Mannenkoor Laudate is op 27 mei 1994 opgericht door dirigent Bert Moll. Vanuit de gemengde koren die onder zijn leiding stonden Deo Juvante te Huizen, Christelijk Nationaal Koor te Veenendaal, Immanuël  te Rhenen en Immanuël te Hilversum zijn vele mannen toegetreden tot het experiment van een Christelijk Samengesteld Mannenkoor, dat zich in Barneveld vestigde. Omdat het koor direct in een behoefte voorziet wordt een CD opgenomen, die de mannen enthousiast maakt. Het besluit valt het koor definitief  vorm te geven. Het nieuwe koor kreeg de naam: Christelijk Mannenkoor Laudate en vestigde zich in Barneveld. Twintig jaar later telt het koor een 55 tal mannen.

 

Doelstelling

De doelstelling van het mannenkoor Laudate is het zingend verkondigen van Gods liefde en trouw. Dit wordt onderstreept in de keuze van het gezongen repertoire. Het koor zingt veel gevraagde geestelijke liederen en geliefde psalmen.

 

Repertoire

We zingen liederen waarin de Heere God geloofd en geprezen wordt. ‘Laudate’ betekent immers ook ‘Looft Hem’. Onze ervaring is, dat het een geweldige sensatie geeft als na een aantal repetities de dirigent en de leden er in slagen mooi klinkende vierstemmige muziek te maken. De repetities zijn zodanig ingericht, dat het kunnen lezen van noten geen voorwaarde is.

Bert Moll heeft het koor een eigen plaats en klank weten te geven. Hij bracht het koor op grote concertpodia en in grote kerken. Onder zijn leiding zijn ook een vijftal CD’s uitgebracht. Maar hij moest na dertien jaar wegens gezondheidsredenen stoppen met het dirigeren van Laudate.

Daarna heeft Peter Overduin de directie overgenomen; hij was aan Laudate verbonden tot eind 2013.  Als opvolger van Peter ontvingen we begin 2014 Jaap Kramer uit Urk als nieuwe dirigent. Hij heeft het koor mogen begeleiden tot eind 2017, waarna hij afscheid nam in verband met zijn vertrek naar het Rijssens mannenkoor. 

Sinds maart 2018 is Ineke Bos-Strootman uit Lunteren onze dirgente. 

 

Repetities

Laudate repeteert in principe 3 maal in de vier weken op woensdagavond in Kerkelijk Centrum Rehoboth aan de Gasthuisstraat 5 te Barneveld, gelegen tegenover de Veluwehal, met een gratis parkeerterrein voor de deur. Deze avonden beginnen om 19.45 uur met een onderbreking van een pauze en eindigen om ongeveer 21.45 uur. Tijdens de repetities wordt er hard gewerkt en wordt er verwacht dat iedereen er is, behoudens een heel goede reden voor afwezigheid. De repetitiedata staan elders op de website vermeld.

 

Over de dirigent

 

Ineke werd geboren op 26 februari 1957 te Ede. Ze groeide op in een muzikaal gezin. Al op haar zevende jaar kreeg ze haar eerste pianolessen en toen ze vijftien jaar was begeleidde ze al enkele plaatselijke koren tijdens de repetities en uitvoeringen.
Haar muzikale loopbaan  begon al op vijftien jarige leeftijd met het begeleiden van koren op de piano. Dit heeft ze vele jaren met zeer veel plezier bij diverse koren gedaan. Zodoende heeft ze ook samen mogen werken met tal van dirigenten. Dit heeft er toe geleid dat ze zelf is gaan dirigeren en inmiddels ruime ervaring heeft opgedaan bij verschillende kinder-, jongeren- en gemengde koren.
Jarenlang maakte Ineke deel uit van het grootste familiekoor van de wereld: het Van Gemerens Familiekoor. Hieruit blijkt eens te meer: muziek zit Ineke Bos in het bloed. Ze maakte concertreizen naar onder andere Hongarije, Tsjechië, Duitsland en Canada, als dirigent en/of pianiste.
Als dirigent heeft zij door de jaren heen gewerkt met vele bekende solisten en is ook het dirigeren van koor met orkestbegeleiding haar niet vreemd. Met de koren heeft zij gewerkt aan een breed repertoire, voornamelijk geestelijke muziek maar ook variërend van opera tot populair werk.
Ze is dirigent van 5 koren: naast ons mannenkoor Laudate dirigeert ze de Regenboog in Lunteren, Excelsior uit Nijkerk en het kinderkoor Hosanna in Ederveen. Daarnaast is zij ook 2e dirigente van mannenkoor De Schaffelaar in Barneveld.
Zij volgde een aantal jaren pianolessen bij Armin Segger en kreeg zanglessen van Ali Hendriksen. Verder volgde ze een koordirectiecursus in Arnhem en woont regelmatig workshops bij. In juli 2012 heeft zij de Kurt Thomas cursus gevolgd  aan de HKU te Utrecht en heeft daarvoor een certificaat verkregen
Het evangelie zingend uitdragen tot eer van onze God en het maken van muziek is haar grootste drijfveer. Ze blijf het een geweldige uitdaging vinden om mensen, groot en klein, te enthousiasmeren en er telkens weer naar te streven de koorklank te verbeteren.